[Note]Những function hay trong code WordPress (Update)

Chủ đề tổng hợp những đoạn mã code functions hay trong WordPress có thể ứng dụng được nhiều. Mục đích bài viết là giảm thời gian cá nhân khi cần tìm lại những đoạn functions hay cần thiết cho công việc, cũng như lấy chủ đề này để hỗ trợ các bạn khác tùy biến theo những trường hợp rất riêng.

1. Không có phép đổi Password ngoại trừ Admin.

if ( is_admin() )
add_action( 'init', 'disable_password_fields', 10 );

function disable_password_fields() {
if ( ! current_user_can( 'administrator' ) )
$show_password_fields = add_filter( 'show_password_fields', '__return_false' );
}

2. Không cho phép đối email. (Vẫn hiển thị trường email, nhưng không thay đổi được.

add_action( 'user_profile_update_errors', 'prevent_email_change', 10, 3 );
function prevent_email_change( $errors, $update, $user ) {
$old = get_user_by('id', $user->ID);
if( $user->user_email != $old->user_email )
$user->user_email = $old->user_email;
}

Tìm trên công cụ tìm kiếm:

  • nhung code hay trong wordpress

Nhận thêm bí quyết mới

Đăng ký nhận bản tin qua email, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những chia sẻ tuyệt vời từ Tú Cao.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký để nhận
Tuyệt chiêu Marketing

Khi nào có bí quyết mới, bạn luôn là người biết đầu tiên.