Mini EBook cách xây dựng mô hình wheelink thế nào là tốt ?

Làm sao để 1 vệ tinh có chất lượng tốt ?

Ngắn nhưng chất, thế thôi 😀

Download Wheelink 2013

4 Responses to “Mini EBook cách xây dựng mô hình wheelink thế nào là tốt ?”
  1. Trung Vu 30/06/2013
    • Cao Tú 30/06/2013
  2. nguyễn ngọc vũ 20/07/2013
    • Cao Tú 23/07/2013

Leave a Reply