Lỗi 404 là gì? Và cách xử lý lỗi 404 (hiểu đúng bản chất của nó)

Có một vài bạn hỏi mình về lỗi 404 là gì? Tú cũng đã thử trên Google thì chưa thấy hài lòng lắm, nên chia sẻ ý kiến của mình về lỗi 404 và cách xử lý 404 tốt cho SEO. Lỗi 404 là gì? (404 error page) Lỗi không tìm thấy trang (page not found). … Đọc tiếp Lỗi 404 là gì? Và cách xử lý lỗi 404 (hiểu đúng bản chất của nó)