Tổng Hợp Landing Page WordPress Miễn Phí Nên Dùng Tại Việt Nam

Bài viết tổng hợp những Landing Page phù hợp cho trình bày nội dung Tiếng Việt và bán các sản phẩm cho người Việt Nam. Nó nhẹ, đơn giản bởi vậy sẽ chỉ mất một vài phút bạn có thẻ hoàn thiện chúng và bán hàng không thua gì những Landingpage trả tiền khác. Đây là những Template LandingPage dành cho WordPress miễn phí mà tôi thực sự muốn giới thiệu cho các bạn.

1. Personal Portfolio

personal-portfolio
personal-portfolio

[symple_button url=”https://wordpress.org/themes/personal-portfolio/” color=”red” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”download” icon_right=””]Download & Preview[/symple_button]

2. Health

Health template wordpress
Health template wordpress

[symple_button url=”http://dinozoom.com/themes/health-medical-health-clinic-wordpress-theme-for-medicine/” color=”red” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”download” icon_right=””]Download[/symple_button]

3. CorporateBusiness

corporatebusiness
corporatebusiness

[symple_button url=”https://wordpress.org/themes/corporatebusiness/” color=”red” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”download” icon_right=””]Download & Preview[/symple_button]

4. Fruitful

[symple_button url=”https://wordpress.org/themes/fruitful/” color=”red” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”download” icon_right=””]Download & Preview[/symple_button]

Theo dõi bài viết này, chủ để này sẽ tiếp tục được cập nhật.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.