Hướng dẫn tự động chia sẻ nội dung lên Pinterest

Hướng dẫn bạn tự động chia sẻ nội dung của website lên Pinterest. Kết quả bạn có thể làm được giống một số ví dụ của Tú.

https://www.pinterest.com/chanhtuoicom/

https://www.pinterest.com/topzvn/_created/

Điều này cần thiết cho Web bởi Pinterest là một mạng xã hội hình ảnh, có rất nhiều người dùng do đó nếu thương hiệu của bạn xuất hiện và có người dùng quan tâm từ đó, nó sẽ hỗ trợ việc SEO và đây là một tín hiệu tốt. Tại thời điểm viết bài, nhờ lượng nội dung và khả năng làm RSS tốt, mỗi tháng số lượng ảnh được xem hơn 100.000 lượt, lượng click thấp nhưng vẫn có.

Chúc bạn thành công!

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.