Học HTML cơ bản cho SEOer (Biết nhiều chi bằng biết đủ?)

Tiếp tục những chủ đề về SEOer, hiện tại có rất nhiều người học về SEO, tuy nhiên có khá nhiều kiến thức bạn cần trang bị thêm để trở thành một Seoer chuyên nghiệp. Website được viết chủ yếu bằng HTML và CSS, bình thường nó chiếm tới 60% công việc của một website … Đọc tiếp Học HTML cơ bản cho SEOer (Biết nhiều chi bằng biết đủ?)