CASE STUDY: Gỡ Bỏ Spam Tác Vụ Thủ Công Với Website Bị Sandbox Do Spam Nội Dung Sau 3 Ngày

Các bạn còn nhờ đợt tháng 2 và 3 khi Google cập nhật thuật toán Panda, có hàng loạt hệ thống và hàng ngàn Website vị gắn cờ SPAM tác vụ thủ công. Phổ biến nhất trong số đó là “Spam nội dung“, các Website vệ tinh bị phạt do có quá nhiều bài viết trùng … Đọc tiếp CASE STUDY: Gỡ Bỏ Spam Tác Vụ Thủ Công Với Website Bị Sandbox Do Spam Nội Dung Sau 3 Ngày