Answer for Hướng dẫn chỉnh sửa tên nhiều file

Chào bạn,
Tú nghĩ rằng có thể làm được. Bằng cách bạn sử dụng phần mềm BatchRename Free mà Tú đã chia sẻ. Bạn tham khảo thêm ở đây nhé.

Bí quyết chỉnh sửa tên file (file ảnh, dữ liệu, file nhạc) hàng loạt với BatchRename Free

Author: Tú Cao

Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.