Dữ liệu có cấu trúc trên Google, doanh nghiệp, logo, thời gian hoạt động, mạng xã hội…

Một trong những phần làm cho thương hiệu của bạn được tin tưởng hơn là cho Google biết rõ thông tin về doanh nghiệp của bạn. Kết quả chúng ta có được là google hiểu doanh nghiệp của bạn hơn và dữ liệu này sẽ cung cấp một số hiển thị ở một số thời điểm.

Vì các website của mình khai báo cũng nhiều cấu trúc nên nó có sự ưu tiên, do đó mình lấy 1 ảnh chụp trong công cụ xem trước của Google. Đọc lại bài này để hiểu cơ bản về dữ liệu có cấu trúc.

Dữ liệu có cấu trúc trên Google, doanh nghiệp, logo, thời gian hoạt động, mạng xã hội... 1

Trong bài này để tránh việc gắn nhiều code quá, mình tổng hợp luôn cho các bạn đầy đủ: Khai báo về tên công ty, điện thoại, website, địa chỉ doanh nghiệp, logo, hình ảnh doanh nghiệp, liên kết mạng xã hội, thời gian mở cửa… (Corporate Contacts, Logos, Social Profile Links,Local Businesses..)

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "ProfessionalService",
 "image": [
  "https://sudospaces.com/sudo-vn/2019/02/moi-truong-lam-viec-tai-sudo.jpg",
  "https://sudospaces.com/sudo-vn/2017/07/22B763CF-3671-42EC-875A-FB06F46E012F.jpg",
  "https://sudospaces.com/sudo-vn/2016/10/an-uong-sudo.jpg"
  ],
 "@id": "https://sudo.vn",
 "name": "Công ty TNHH thương mại điện tử SUDO",
 "logo": "https://sudo.vn/public/assets/img/logo-sudo.png",
 "priceRange": "$",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "99 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy",
  "addressLocality": "Ha Noi",
  "addressRegion": "Vietnam",
  "postalCode": "10000",
  "addressCountry": "VN"
 },
 "geo": {
  "@type": "GeoCoordinates",
  "latitude": 21.03845,
  "longitude": 105.790297
 },
 "url": "https://sudo.vn",
  "sameAs": [
  "https://www.facebook.com/sudovietnam",
  "https://www.youtube.com/channel/UCRX6dzqs4HLUgNWRD5OwN8Q"
 ],
 "telephone": "+842466606644",
 "openingHoursSpecification": [
  {
		"@type": "OpeningHoursSpecification",
		"dayOfWeek": [
		 "Monday",
		 "Tuesday",
		 "Wednesday",
		 "Thursday",
   "Friday"
		],
		"opens": "08:00",
		"closes": "17:30"
  },
  {
   "@type": "OpeningHoursSpecification",
   "dayOfWeek": "Saturday",
   "opens": "08:00",
   "closes": "12:00"
  }
 ]
}
</script>

Bây giờ bạn chỉ cần thay các thông tin trên thành thông tin của bạn.

Về latitude và longitude bạn có thể lấy kinh độ, vĩ độ tại đây http://www.geo-tag.de/generator/en.html

Đặc trưng của Sudo là làm việc sáng thứ 7 nên chủ nhật mình không khai báo, và định nghĩa riêng thứ 7 thì chỉ làm việc từ 8:00 đến 12:00 mà thôi. Hãy tùy chỉnh phần này cho đúng với thời gian thực tế của doanh nghiệp nhé.

9 Responses to “Dữ liệu có cấu trúc trên Google, doanh nghiệp, logo, thời gian hoạt động, mạng xã hội…”
 1. Minh Khanh 06/11/2019
 2. Parco 19/11/2019
 3. Cao 20/11/2019
 4. Trần Phượng 23/11/2019
  • Tú Cao 06/03/2020
 5. Doligo 01/03/2020
  • Tú Cao 06/03/2020
 6. Huyền Nguyễn 17/03/2020
 7. Huy 26/03/2020

Leave a Reply