Có vẻ như có lỗi ở đâu đó, xin hãy thử lại. Báo cho Tú nếu bạn không thể thanh toán và gặp lỗi này lần thứ 2.

Hotline: 0934.616.316 Email: tucao@sudo.vn