xin code

Vô danh hỏi 7 năm trước

anh có code like để thấy nội dung không cho e với, em tìm trên mạng nó không hiển thị

2 Answers
Vô danh trả lời 7 năm trước

Cái này lên dùng plugin cho wp vì cài đặt sẽ dễ hơn. Còn nếu code tay chắc sẽ cần nhiều code xử lý nhiều sự kiện cùng một lúc

Tú Cao Nhân viên trả lời 7 năm trước

Bặt sự kiện onclick của nó. Nhưng bạn đang hỏi wordpress hay code tay vậy ?
Mình cũng chưa dùng plguin với wordpress, thấy nó cũng hay nếu để ở phần download.