Vì sao description của langding page không hiện ra như được tùy chỉnh?

Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: Vấn đề khácVì sao description của langding page không hiện ra như được tùy chỉnh?
Vô danh hỏi 7 năm trước
1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 7 năm trước

Google cần thời gian để cập nhật và hiển thị, ngoài ra từ khóa truy vấn của Google cũng tác động đến việc tự thay đổi description.
VD: Người dùng gõ từ khóa không có trong description mà chúng ta vẫn nhập, nhưng có trong nội dung nó cũng có thể lấy content bên trong bài và cho vào description. VD: gõ “thay man hinh htc desired 700”
– Mội số web thì cập nhật description bị chậm, nó chủ động ko nhận descrption nên hãy chú ý tối ưu keyword lên 160 ký tự đầu.
=> Không cần quá lo lăng, chỉ cần nhập đúng thì sớm muộn nó cũng nhận.