Về vấn đề 404

Nguyễn Như Mai hỏi 3 năm trước

Cho mình hỏi nếu trường hợp 404 lên tới 400 – 500.000 kết quả thì có sao không ?

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 3 năm trước

Có sao bạn nhé, chuyển hết redirect 404 về trang chủ. Khi gặp 1 lượng 404 quá nhiều, google chắc chắn sẽ đánh giá nội dung trang kém.

Lỗi 404 là gì? Và cách xử lý lỗi 404 (hiểu đúng bản chất của nó)