Nguyễn Như Mai hỏi 7 tháng trước

Cho mình hỏi nếu trường hợp 404 lên tới 400 – 500.000 kết quả thì có sao không ?

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 7 tháng trước

Có sao bạn nhé, chuyển hết redirect 404 về trang chủ. Khi gặp 1 lượng 404 quá nhiều, google chắc chắn sẽ đánh giá nội dung trang kém.

Lỗi 404 là gì? Và cách xử lý lỗi 404 (hiểu đúng bản chất của nó)

Your Answer

12 + 20 =