Slide

Tín nguyễn hỏi 2 tháng trước

Bạn ơi cho mình hỏi nếu muốn đăng nhiều bức ảnh trên cùng 1 hàng ngang trên bài viết mà có hiệu ứng trượt thì mình làm sao. Mình đang dùng blogspot. Thank bạn

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 2 ngày trước

Blogsport chỉ làm cái slide giống nhau thì dễ. Chứ nếu mỗi bài khác nhau thì khó làm, bạn ko nên làm điều đó với Blogspot, nó ko mạnh để làm làm tính năng này.