Muốn thay đổi cover trên blog

Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: Vấn đề khácMuốn thay đổi cover trên blog
Vô danh hỏi 7 năm trước

Cho mình hỏi làm sao để thay đổi anh bìa trên cùng của Blog.cám ơn nhiều
 

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 7 năm trước

Tú không thấy bạn ghi địa chỉ của Blog, do đó Tú không biết bạn đang sử dụng nền tảng nào để hướng dẫn ?
Bạn có thể cung cấp cho Tú địa chỉ của Blog của bạn?