Lỗi URL khi taọ Fb Ads

Nguyễn đức kiên hỏi 2 năm trước

Bạnh cho mình hỏi lỗi này khi tạo 1 fb ads , tks bạn ::
Không thể chạy quảng cáo: Hãy cập nhật (các) URL trang web
Quảng cáo này hiện không chạy vì quảng bá nội dung vi phạm Chính sách quảng cáo.
Chúng tôi áp dụng các chính sách của mình để bảo vệ người dùng và xây dựng một cộng đồng toàn cầu tích cực.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét lại của mình trong Hộp thư hỗ trợ.

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 1 năm trước

Chào bạn, 
Dữ liệu bạn cho ít quá mà Facebook thì nó thất thường, nó khóa tài khoản bất chấp luôn. Vì thế mình cũng khó để trả lời được. Nếu bạn nhận được tin nhắn P!m qua nick fb.com/nguyencaotu để mình check thử. Hy vọng giúp đc bạn.