loi-gui-mail

Minh thư hỏi 4 năm trước

Hi anh Tú Cao, Hiện tại em muốn giới thiệu dịch vụ của mình cho một số người qua mail. Khi gửi bcc hoặc cc cho nhiều người thì báo chặn không gửi được, chỉ gửi được từng người một. mail em dùng là mail cá nhân.

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào Thư,
Em đang dùng cái gì để gửi, nếu gmail có thẻ gửi được nhiều. Nhưng a nghĩ lỗi có thể do em gửi vượt quá số lượng email mỗi ngày của nó, nó hiểu là mình đang spam nên chặn. 
Em nên sử dụng dịch vụ của mailchimp, amazon… hay các dịch vụ khác nhé. Dùng free sẽ luôn bị han chế và rất mất thời gian.