Làm thế nào để thay đổi Title website trên hiển thị của Google

Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: SeoLàm thế nào để thay đổi Title website trên hiển thị của Google
Thanh Liên hỏi 3 năm trước

Em có website là: Bomhutchankhong.vn về bơm hút chân không. E đã onpage cho tilte của web là: Bơm hút chân không – Chuyên sửa chữa bơm chân không 
Tuy nhiên, trên tìm kiếm của GG lại chỉ hiển thị: Bơm hút chân không. Dẫn đến site của e không thu hút được khách hàng dù đang ở top 1, 2 
Nên e muốn hỏi anh có cách hào thay đổi hiển thị Title của website trên GG tìm kiếm không?
E cảm ơn anh.

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 3 năm trước

Chào bạn,
Việc lây tile và description là do Google quyết định. Dấu hiệu của bạn mình đoán là do làm quá nhiều link về cùng 1 AnchorText nên xảy ra hiện tượng này.

Giải pháp giờ là ngừng tạo backlink, điều chỉnh các anchortext đã đặt trở nên đa dạng hơn. (Giảm mật độ từ chính xuống)