Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: Vấn đề khácKhông hiển thị thanh menu khi xem trên mobile website http://unlockiphone.sudo.vn/
Không hiển thị thanh menu khi xem trên mobile website http://unlockiphone.sudo.vn/ 1Vô danh hỏi 5 năm trước

Tú cho mình hỏi, mình làm landingpage như trang http://unlockiphone.sudo.vn/. Khi xem trên mobile thì không hiển thị thanh menu.
Tú xem giúp mình được không?

Your Answer

6 + 7 =