Hỏi & Đáp cùng Tú CaoCategory: Seogiup-minh-lay-email-tu-facebook
nhân asked 7 tháng ago

phần mêm lấy email tu FB con su dụng được không bạn… mình đang cần 1 danh sách data để chạy quảng cáo…

1 Answers
Tú Cao Staff answered 5 tháng ago

Chào bạn, 
Phần mềm Tú đăng tải lên blog là của a Tony Hùng, hiện cách duy nhất là liên hệ với tác giả bạn nhé.

Your Answer

14 + 10 =