Giao diện cho mobile

Vô danh hỏi 6 năm trước

blog của minh làm phần hiện bài viết liên quan cho trinh truy cập bằng máy tính rồi.nhưng khi truy cập bằng điện thoại thì nó k hiện.bạn cò cách nào giúp mình làm cho phần đó hiện trên di động được không?cảm ơn bạn nhiều