em muốn mua hosting với nhiều tên miền, vậy em có thể làm vệ tinh trên một hosting ko anh