Long hỏi 12 tháng trước

Em setup sản phẩm thì danh mục sản phẩm lại hiển thị ra trang chủ, làm như cách của a rồi nhừng mà không được. a có cách nào không ạ

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 11 tháng trước

Chào bạn,
Bạn mô tả không rõ nên Tú không biết bạn làm theo hướng dẫn nào. Trên blog Tú có viết 1 bài là ẩn nội dung khỏi trang chủ https://nguyencaotu.com/an-danh-muc-bai-viet-khoi-trang-chu-wordpress.html
Cách trên chỉ áp dụng với post. không áp dụng với sản phẩm (nếu sử dụng wooecommerce hoặc các plugin tương đương)

Your Answer

2 + 5 =