danh mục sản phẩm

Long hỏi 4 năm trước

Em setup sản phẩm thì danh mục sản phẩm lại hiển thị ra trang chủ, làm như cách của a rồi nhừng mà không được. a có cách nào không ạ

1 Answers
Tú Cao Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn,
Bạn mô tả không rõ nên Tú không biết bạn làm theo hướng dẫn nào. Trên blog Tú có viết 1 bài là ẩn nội dung khỏi trang chủ https://nguyencaotu.com/an-danh-muc-bai-viet-khoi-trang-chu-wordpress.html
Cách trên chỉ áp dụng với post. không áp dụng với sản phẩm (nếu sử dụng wooecommerce hoặc các plugin tương đương)