Chống copy nội dung của website

Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: SeoChống copy nội dung của website
Vô danh hỏi 6 năm trước

Mình có 2 trang, trang A là trang chính của mình, người khác vô tình có được bộ soure từ trang A, gọi là trang B, thì mình phải rel=canonical như thế nào để chống copy toàn trang?

1 Answers
Vô danh trả lời 6 năm trước

Chào bạn,
Bạn chưa hiển về thẻ canonical, bạn đọc lại bài viết này để hiểu đúng về nó.

Canonical Tags (Rel=canonical) trong SEO, cách sử dụng đúng cách