Cho Ví dụ để giải thích thêm cách điền Thông số truy tìm trong View settings google analytics

Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: SeoCho Ví dụ để giải thích thêm cách điền Thông số truy tìm trong View settings google analytics
Nguyễn Sơn Xuyên hỏi 5 năm trước

Kính chào thầy Tú Cao,
Tôi đọc bài của thầy về cách sử dụng google analytics. Đề nghị thầy bớt chút thời gian cho ví dụ giải thích thêm cách điền Thông số truy tìm trong View settings google analytics. Web của tôi là dothosonxuyen.com.
Trân trọng cảm ơn thầy