Cho mình hỏi webside mới thì có seo web luôn không hay để 1 thời gian ạ?