Hỏi & Đáp cùng Tú CaoDanh mục đơn: Vấn đề khácBạn ơi cho mình hỏi nếu tạo free 50 mail thì mail đó có bảo mật được ko? Admin có thể truy cập vào mail đã tạo cho mình lấy thông tin ko?? Cám ơn bạn nhé hihi
Bạn ơi cho mình hỏi nếu tạo free 50 mail thì mail đó có bảo mật được ko? Admin có thể truy cập vào mail đã tạo cho mình lấy thông tin ko?? Cám ơn bạn nhé hihi 1Vô danh hỏi 4 năm trước

Bạn ơi cho mình hỏi nếu tạo free 50 mail thì mail đó có bảo mật được ko? Admin có thể truy cập vào mail đã tạo cho mình lấy thông tin ko?? Cám ơn bạn nhé hihiHi

Your Answer

13 + 12 =