Liên hệ với Tú

Bạn có câu hỏi, hãy ưu tiên trả lời vào những bài viết Tú chia sẻ. Nếu không có chủ đề bạn cần, hãy gửi câu hỏi mới tại đây.

Thông tin liên hệ: https://chanh.in/nguyencaotu

Nếu bạn muốn liên hệ với Tú, bạn có thể gửi thông tin vào Email, hoặc SĐT. Vì bản thân Tú cũng có những công việc riêng, nên nếu yêu cầu của bạn là trợ giúp, hãy mô tả vấn đề cụ thể và gửi vào email [email protected] hoặc gửi một câu hỏi hay bình luận dưới mỗi chủ đề.

Khi có câu trả lời, Blog sẽ tự động gửi thông báo cho bạn, điều này cũng giúp các bạn nếu gặp cùng chung vấn đề có thể tìm được câu trả lời nhanh chóng hơn.

Vì một số lý do mình ngắt biểu mẫu liên hệ, không hỗ trợ gửi biểu mẫu. Bạn hãy gửi thông qua hộp thư của bạn.