Choáng với yêu cầu tuyển nhân viên kỹ thuật

Một vị trí chỉ với mức lương từ 5 đến 7 tr mà bắt con người ta học đủ thứ, Thử phân tích tý mới thấy oải.

Tự đề tuyển nhân viên lập trình .Net vậy mà bắt ng ta viết thành thạo cả asp.net, msql … nhìn hoảng, may cái C# là căn bản còn ko thèm nói.

Đang lập trình phần mềm mà bắt con ng ta phải viết cả Web, thành thạo HTML,CSS,Java mới sợ chứ…. nhiều quá

Yêu cầu vị trí:

–          Sử dụng thành thạo ngôn ngữ như C#, các công nghệ .NET, ASP.NET.. Các cơ sở dữ liệu MS SQL, MS SQL…

–          Thành thạo cắt HTML, CSS và Javascript

–          Kinh nghiệp với các kỹ thuật caching như Memcached, NoSQL là một lợi thế lớn.

–          Có kinh nghiệm lập trình với các cơ sở dữ liệu SQL, các kỹ thuật tối ưu mã lệnh, tối ưu câu lệnh SQL.

–          Có kinh nghiệm về HTML5 là một lợi thế lớn.

–          Tối thiểu 1 năm kinh nghiệp lập trình trên nền APS.NET

–          Khả năng tư duy, học hỏi nhanh.

–          Kỹ năng đọc/viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Kỹ năng đọc viết tiếng Anh. Quá choáng…. sao mình thấy tương lai của 1 lập trình viên đi làm thuê mà mù mịt quá. Chỉ còn cách cố gắng học mà làm riêng thôi, chứ cái thể loại bóc lột sức lao động kiểu này ai chịu nổi.

Leave a Reply