Wordpress

Thêm +1, Like, Twitter cho bài viết, trang của WordPress

Hướng dẫn thêm nút +1, Like, Twitter cho mỗi bài viết, trang của WordPress. Việc tích hợp mạng xã...

Th6 29 · 1 min read >

Ẩn danh mục, bài viết khỏi trang chủ WordPress

Mặc định WordPress sẽ lấy danh sách bài viết mới nhất (last post) ra ngoài trang chủ, trong một...

Th6 29 · 1 min read >

Thay đổi kích thước Video Youtube khi nhúng vào khung soạn thảo WordPress

Trong quá trình sử dụng WordPress mình thấy rất nhiều bạn gặp vấn đề khi muốn chèn Video Youtube...

Th5 27 · 1 min read >