Web design

Không hiển thị bản ghi CName khi cài đặt tên miền Blogspot

Blogspot (Blogger) cho phép bạn có thể sử dụng tên miền riêng để truy cập vào địa chỉ blog...

Th7 23 · 1 min read >

Hướng dẫn tạo Blogspot (Blogger) mới

Để tạo một blogspot (blogger) mới rất đơn giản, nhưng trước khi tạo chúng ta cần chú ý và...

Th7 14 · 2 min read >

Khóa phần bình luận WordPress, Pingback, Trackback của WordPress

Tắt bình luận wordpress là việc mình vẫn làm mỗi khi cài đặt xong một Website. Lý do là...

Th6 30 · 1 min read >

Thêm bài viết liên quan (Related Post) cho WordPress

Bài viết liên quan (Related Post) là một danh sách các bài viết được hiển thị bên dưới mỗi...

Th6 30 · 1 min read >

Hướng dẫn cấu hình All In One SEO Pack – Plugin WordPress

Hướng dẫn cấu hình Plugin SEO WordPress All In One SEO Pack. Đây là một trong số những Plugin...

Th6 29 · 3 min read >

Hướng dẫn cấu hình SEO SearchTerms Tagging 2 – WordPress

Đây là một Plugin được rất nhiều SEO ở Việt Nam hiện tại đang sử dụng SEO SearchTerms Tagging 2....

Th6 29 · 2 min read >

Thêm +1, Like, Twitter cho bài viết, trang của WordPress

Hướng dẫn thêm nút +1, Like, Twitter cho mỗi bài viết, trang của WordPress. Việc tích hợp mạng xã...

Th6 29 · 1 min read >

Ẩn danh mục, bài viết khỏi trang chủ WordPress

Mặc định WordPress sẽ lấy danh sách bài viết mới nhất (last post) ra ngoài trang chủ, trong một...

Th6 29 · 1 min read >