Web design

[Script] Code hiển thị Popup (Chỉ hoạt động 1 lần duy nhất) hỗ trợ giao diện trên Mobile

Bạn có 1 sự kiện cần hiển thị Popup trên trang chủ hay trên toàn website. Trên mạng có...

Th5 31 · 3 min read >

[WordPress] Tạo pass cấp 2 để bảo vệ thư mực WP-Admin trên Server

Để nâng cao tính năng bảo mật Website sử dụng Worpdress ngoài các cách thông thường, chúng ta còn...

Th5 31 · 1 min read >

Mở X-Frame-Option trên Nginx (cho phép gọi iframe trên server khác)

Mặc định Nginx chỉ cho phép gọi iframe trên chính domain đó. Nếu bạn gọi từ 1 website khác...

Th3 8 · 1 min read >

[VPSsim] Cấu hình domain riêng vào Multisite WordPress

Tú cũng có sử dụng một số VPS cài đặt qua script VPSsim của Nguyễn Oánh. Trong hướng dẫn...

Th2 25 · 1 min read >

Hướng dẫn Fix lỗi CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ hoặc Current Database

Đợt này mình có backup database thì mới phát hiện ra 1 vấn đề là khi sử dụng Terminal...

Th2 24 · 1 min read >

[CloudFlare] Cấu hình redirect 301 https to http với Page Rules

Khi chúng ta chuyển đổi gữa http và http. Vì một lý do nào đó bạn sẽ cần chuyển...

Th2 7 · 1 min read >

Tôi ưu và giảm 50% dung lượng Database của Xenforo

Vừa rồi thì mình có chuyển server của 1 diễn đàn xenforo với dung lượng hơn 3GB. Mỗi lần...

Th11 13 · 2 min read >

[SQL] Tìm kiếm và thay đổi nội dung hàng loạt trong Mysql (phpmyadmin)

Bạn đã bao giờ cần chỉnh sửa nội dung hàng loạt trên Website chưa? Ví dụ như đổi 1...

Th10 2 · 1 min read >