Trải nghiệm của tôi

Bảo vệ: Bài học về nhân sự

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Th3 18 · 1 min read >

Bảo vệ: S*d** mọi thứ dường như mới bắt dầu

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Th12 24 · 2 min read >

Vì bạn không đủ tư cách để yêu – “Yêu người xa hay yêu người gần?”

Khoảng cách là một vấn đề rất lớn của tình yêu. Có thể các bạn sẽ nói rằng, những...

Th8 21 · 6 min read >

Vì bạn không đủ tư cách để yêu “Tình yêu khó khăn hay dễ dãi?”

Phần 1: Tình yêu khó khăn hay dễ dãi? Tôi có quen một nhà tâm lý học, hay tư...

Th8 21 · 6 min read >

Bảo vệ: Kết thúc 2 tháng trải nghiệm.

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Th6 27 · 1 min read >

Cuối cùng cũng phải ăn con ếch.

Câu chuyện con ếch nghe có vẻ đơn giản nhưng nhiều khi nghĩ thấy nó cũng rất thú vị....

Th6 2 · 2 min read >

Thật thà với những gì mình có. Cũng tuyệt đấy chứ

Tuyệt !, 1 chút nữa thôi là ngày hôm nay đạt điểm “excellent”. Mình hiểu thêm rằng, trong bất...

Th4 24 · 1 min read >