web-developer-tools

Tiếp tục những bài chia sẻ về Search Engine Optimization (SEO), mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một công cụ rất tiện lợi để kiểm tra thẻ Heading trong mỗi Website. Thẻ heading ảnh hưởng gì trong SEO ? Heading viết tắt là h1, h2, h3... đến h6 : Là các thẻ dùng để nhấn mạnh nội…