Chuyên mục: Google Adwords

[Video] Hội thảo công cụ đo lường hiệu xuất quảng cáo Google Adwords

Trong ngày 14/11/2013 theo thông báo tại diễn đàn thảo luận và hỗ trợ Google Adwords thì Google có tổ chức một buổi hội thảo để hỗ trợ thêm khách hàng và những đối tác của Google tại Việt Nam về công cụ đo lường hiệu xuất quảng cáo Google Adwords. Buổi hội thảo được hỗ …