Chuyên mục: Archive

Lưu chữ, những thứ mà chả biết đưa nó vào đâu.

Refresh bản thân !

Có quá nhiều thứ xảy ra, có quá nhiều thứ cần mình thực hiện. Thời gian này bận bịu quá, nhiều khi không còn nổi thời gian cho ban thân, mình cũng hay ngồi 1 mình hơn, cũng suy nghĩ nhiều, nhiều lắm… Mục tiêu mình đặt ra đời ở đời sinh viên trước nay này …

Tâm sự cùng TTDA

Với mong muốn nỗ lực xây dựng một địa chỉ, mội cộng đồng Đông Anh lành mạnh và phát triển. Với nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ, cùng tình yêu quê hương diễn đàn Tuổi Trẻ Đông Anh mong muốn là cầu nối, là ngôi nhà chung của tất cả các bạn. Không chỉ …

Chương trình đào tạo tại FIT-HOU

Lưu vào cho nó nhớ, còn tính vs toán 😀 Chương trình đào tạo Tin học ứng dụng (2005) Học kỳ 1 Giải tích 1 Giải tích 2 Nguyên lý 1 (Triết học Mác-Lênin) Tiếng Anh cơ bản 1 Tin học đại cương Học kỳ 2 Cơ sở lập trình Giải tích 3 Giáo dục quốc …

Tuổi Trẻ Đông Anh họ là ai ?

Tuổi Trẻ Đông Anh (TTDA) có bao giờ ai đó tự hỏi TTDA họ là ai ? TTDA thành lập 9/9/2009 , Chỉ còn 1 ngày nữa là tới sinh nhật TTDA.TTDA đã có 2 năm phát triển với định hướng kết nối con người Đông Anh và định hướng suy nghĩ cho lớp trẻ Đông …