Canonical Tags (Rel=canonical) trong SEO, cách sử dụng đúng cách

Hai tuần trước, do công việc nên bản thân Tú có đánh giá một Website của Đức và có thảo luận với anh phát triển hệ thống, đề xuất a thêm thẻ Canonical và trong quá trình thảo luận mình thấy có rất nhiều vấn đề, và đôi khi mọi người hay hiểu sai. Trong khi đó canonical là một thẻ Tag không quan trọng với người dùng, nhưng lại cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới SEO. Nếu việc sử dụng thẻ canonical không đúng cách thì hệ lụy của nó rất lớn, vì thế mình … Đọc tiếp Canonical Tags (Rel=canonical) trong SEO, cách sử dụng đúng cách