Cách kiểm tra chính tả, thuật ngữ trong bài viết miễn phí

Có nhiều cách để kiểm tra chính tả, từ ngữ nhưng sử dụng Google Docs theo mình hiện tại là phương án tốt nhất cho mọi người. Bởi lẽ nó thông minh, miễn phí cho tất cả mọi người. Tú có thử 1 số API và công cụ khác thì khả năng check vẫn hạn chế, công nghệ làm cũng thực sự khó và tốn thời gian… hiện tại vẫn phải quay về Google Docs.

Việc bài viết sai chính tả cũng sẽ làm cho đánh giá của Google cho nội dung đó kém đi, và nhiều khi ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Đặc biệt việt dùng thuật ngữ trong bài sai thì sẽ bị đánh giá kém, dùng công cụ của Google có thể giúp bạn dà soát lỗi chính tả và cả thuật ngữ.

Tú thì phải nói là thường xuyên sai chính tả :D, cái tính mình vẫn tương đối cẩu thả khi viết. Nhưng khi vào việc để làm quy trình, thì vẫn phải chuẩn chỉ chứ? Có vậy SEO mới dễ, mới nhanh được.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.