Chuyên mục: Archive

Lưu chữ, những thứ mà chả biết đưa nó vào đâu.

Refresh bản thân !

Có quá nhiều thứ xảy ra, có quá nhiều thứ cần mình thực hiện. Thời gian này bận bịu quá, nhiều khi không còn nổi thời gian cho ban thân, mình cũng hay ngồi 1 mình hơn, cũng suy nghĩ nhiều, nhiều lắm… Mục tiêu mình đặt ra đời ở đời sinh viên trước nay này …

Tâm sự cùng TTDA

Với mong muốn nỗ lực xây dựng một địa chỉ, mội cộng đồng Đông Anh lành mạnh và phát triển. Với nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ, cùng tình yêu quê hương diễn đàn Tuổi Trẻ Đông Anh mong muốn là cầu nối, là ngôi nhà chung của tất cả các bạn. Không chỉ …