Answer for Tú cho hỏi làm sao tạo được các CSS như trên site demo Landing Page 3S

Chào bạn,
Đây thực ra chỉ là 1 bức ảnh được mình đặt đằng sau mỗi thẻ heading.
Bạn có thể thêm đoạn code này vào blog của bạn là sẽ được.
h2,h3{width:750px; background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-9CuZasFrJ8g/VEkYtX17ecI/AAAAAAAAH-8/adIIVTJUFR4/w750-h45-no/blue-line.png) no-repeat; margin:10px 0 10px -23px;  text-align:center; color:#FFFFFF; font-size: 16px; text-transform: uppercase; padding:8px 0 20px 0;}

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.