Answer for Tôi cần marketting tổng thể cho website www.xland.vn thì lên làm thế nào

Chào anh,
Câu hỏi của anh rất rộng và trong phạm vi này Tú cũng không có thời gian để ngồi lên giúp anh bộ tự khóa hay chỉ hướng tổng quát cho cả một Website được. Anh nên tìm một công ty chuyên SEO tổng thể để thực hiện dự án.

 
Bất động sản cạnh tranh gay gắt nên cũng cần một Website thân thiện với người dùng và Google.
 
 

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.