Answer for tài liệu blogspot cơ bản và nâng cao

vâng em cảm ơn anh , chúc anh có 1 ngày làm việc hiệu quả