Answer for Plugin redirect mặc định của Joomla

Hi 
Mình phát hiện ra rồi, 
Do trước đó có tạo các link redirect dạng abc.com trỏ về xyz.com nhưng cho vào thùng rác ẩn đi
Nên lúc sau tạo link redirect mới abc.com sang efg.com thì nó không cho lưu chứ k phải bị lỗi. Tiếc là cái plugin này dù xóa link redirect rồi nó cungxk xóa khỏi database nên việc lưu với người k chuyên như mình bị lỗi k lưu lại đc nó cũng k báo lỗi, rất là khó khăn 😀